Om

Om oss

STOCKHOLM DÖVAS UNGDOMSRÅD


Vi är en politisk och religiös obunden organisation för barn och ungdomar mellan 6 till 30 år som använder teckenspråk.


Vi erbjuder tillgängliga (läs teckenspråkiga) verksamheter till vår målgrupp under deras fritid. Vi arrangerar läger, lovverksamhet, kurser och andra aktiviteter efter medlemmarnas önskemål. Vi har särskilda inriktade verksamhet för olika målgrupper.

SDUR är huvudman över fritidsgården DUKiS, en fulltteckenspråkigfritidsgård mitt i Stockholm.
På DUKiS jobbar en föreståndare samt två fritidsledare, alla är teckenspråkiga.

Vår historia

Tack vare varje våra initiativtagna medlemar, ideela styrelsemedlemmar samt aktiva och irviga ungdomskonsulenter fick vi en gemensam plats för döva barn och ungdomar i Stockholm och med vår alldeles egna ungdomsgård. Utom dem alla skulle vi inte vara här idag! 


SDUR är den tredje äldsta ungdomsorganisationen i Sverige efter Sociala ungdomsdemokraten och moderata ungdomspartiet.


1935

1937

1978

1992

1994

År 1935 grundade Stig Jakobsson Stockholms Dövas ungdomsråd som då hette Pelikan, därav dagens logo. 

17:e december 1937 bildades Stockholm Dövas Ungdomsklubb under beskydd av Stockholms Dövas Förening.

Klubben anordnade olika aktiviteter där alla döva barn och ungdomar fick träffas och umgås.

Allt skedde ideellt fram till år 1978 då anställdes den allra första tjänstemannen, en ungdomskonsulent.

Ungdomskonsulent Åsa Gustavsson strävade efter en fritidsgård där ungdomarna kunde hänga efter skolan och med hjälp av Lolo Danielsson fick vi vår alldeles egen fritidsgård DUKiS med fritidsledare och fritidsföreståndare år 1992.

4 juli 1994 bröt klubben sig loss ur Stockholms Dövas Förening, blev en självständig organisation som fick namnet Stockholms Dövas Ungdomsråd.

Vår verksamhet

Aktiviteter/Kurser


Vi ordnar olika aktiviteter för olika målgrupper under hela året som bland annat att åka skridsko, gå på bio, prova på nya aktiviteter, dela med sina läsupplevelser i vår bokcirkel och äta middag tillsammans.
Vi ordnar även kurser som yoga eller teatergrupp med teckenspråkiga instruktörer för våra medlemmar.

 

För 18-31 år ordnar vi fester såsom Halloweenfest, fester med olika tema, Talangshow, ibland även internationella fester. Även våra After Work är populära bland våra äldsta medlemmar. 


LÄS MER

Läger/Lovverksamhet

Vi ordnar läger som bland annat våra traditionella dagkollo för barn mellan 6-11 år och resa till Björkö/Liseberg för 12-17 år samt skidresa för våra vintersport fans mellan 18 och 31 år. 


Vi driver även lovverksamhet som sker under alla de skolloven som finns, för att döva barn och ungdomar skall få möjligheten att träffas under lovet i en miljö på deras villkor – i en teckenspråkig miljö. 


LÄS MER

Intressepolitik


Vi strävar efter att döva barn och ungdomar i Stockholm ska ha rätt till teckenspråk och hjälper dem att stärka sin identitet som döv. Vi utför intressepolitiska arbete som bland annat att delta i olika samverkansmöten, delta i olika brukarråd och bevaka sociala frågor. LÄS MER

VÅR VISION FÖR DÖVA* BARN OCH UNGDOMAR I STOCKHOLM

TECKENSPRÅK

Alla döva barn och ungdomar skall ha rätt till ett liv med teckenspråk för deras språkliga, sociala och kulturella utveckling!

KULTUR & FRITID

Alla döva barn och ungdomar skall ha tillgång till alla kulturutbud och fritidsverksamheter som finns i Stockholm!

TILLGÄNGLIGHET

Alla döva barn och ungdomar skall ha tillgång till samhället och dess information på teckenspråk eller i någon annan visuell form!

UTBILDNING

Alla döva barn och ungdomar skall ha rätt till utbildning på teckenspråk oavsett skolgång och val av utbildning!

SOCIALA FRÅGOR

Alla döva barn och ungdomar skall ha tillgång till socialt stöd och service som finns i Stockholm, på teckenspråk!

SDURs EGNA KRAV
Vi skall erbjuda en fullteckenspråkigmiljö för döva barn och ungdomar för att ge dem den tillgängliga språkmiljö de behöver för att utvecklas till harmoniska och trygga medborgare.
*Med döv menar vi barn och ungdomar med någon form av hörselnedsättning, med eller utan hjälpmedel som Cochlea Implantat och hörapparat.

STYRELSE

KAnsli

FATIMA TEBIBEL

Ungdomskonsulent

Beatrice Brunnbauer

Vikarierande verksamhetsansvarig

VALBEREDNINGEN

Linnea lamhauge karmgård

Valberedning

ELIAS TEBIBEL

Valberedning

ADIAM AFEWERKI

Valberedning

EMILE VALLGÅRDA

Suppleant

våra samarbetspartner