Valberedning

Valberedningens uppdrag är att följa styrelsearbetet och även söka efter nya styrelsekandidater inför årsmöten.

Ni medlemmar har möjlighet att vara med och påverka genom att lämna namnförslag till valberedningen, och de tar gärna emot förslagen senast 20 januari för att kunna presentera deras förslag senast 2 veckor innan årsmötet som infaller under marsmånanden.

Om ni har frågor, så är det bara att kontakta valberedningen.

Ordinarie i Valberedningen

Sofie Hedlund

Eric Wranne

Pernilla Nilsson