Tema 2015

Vi värnar om vår miljö. Med temat miljö syftar vi på allt från skolmiljö till miljötänkande som återvinning och källsortering.
Under 2015 vill vi bland annat se över hur våra medlemmar trivs på DUKiS, hur deras skolmiljö och språkmiljö är.
Tillsammans bidrar vi till en bättre och hållbar framtid!

 

Tema 2014