Styrelsen

Julius Gasslander

Julius Gasslander, ordförande:
julius@sdur.se

Representation i de fall styrelsen ej beslutar (1) 
Firmatecknare och attesträtt för SDUR och fritidsgården DUKiS Representant i AU Arbetsledare (1)
Kontaktperson för DUKiS
Styrelserepresentant för SDURfest
Styrelserepresentant för Grafik och Profil

Sofia Lindevall

Sofia Lindevall, vice ordförande:
sofia@sdur.se

Representation i de fall styrelsen ej beslutar (2)
Firmatecknare för SDUR och fritidsgården DUKiS Representant i AU Arbetsledare (2)
Kontaktperson för sommar & lovverksamhet
Kontaktperson för 13–17 års verksamhet

Gustav Wahlgren, ekonomiansvarig:
gustav@sdur.se

Ekonomi- och budgetansvarig för SDUR och DUKiS
Firmatecknare och attesträtt för SDUR och fritidsgården DUKiS
Representant i AU
Styrelserepresentant för DUKiS 25/35 år
Kontaktperson för Stadskampen

Ellinor Persson, ledamot:
ellinor@sdur.se

Styrelserepresentant för 18–31 år
Styrelserepresentant för EDYC
Styrelserepresentant för intressepolitik
Kontaktperson för Sveriges Dövas Ungdomsförbund och övriga klubbar
Kontaktperson för kursverksamhet

Jiin Najar

Jiin Najar, ledamot:
jiin@sdur.se

Styrelserepresentant för DÖV+
Styrelserepresentant för Elefanten
Kontaktperson för Manillaskolan och dess elevråd
Kontaktperson för Alvikskolan och dess elevråd
Kontaktperson för KiDS@DUKiS
Vikarie för AU

Rasmus Lewis, ledamot:
rasmus@sdur.se

Kontaktperson för IK Hephata och Dövidrott Östra
Kontaktperson för HANDDUKiS
Kontaktperson för UHiS och HISUS

David Öhman, ledamot:
ohman@sdur.se