Skolpolicy

SDUR och Stockholms Dövas Förening (SDF) har tillsammans med sina medlemmar utformat en policy för utbildningsfrågor som ska framföra vad vi tillsammans anser hur utbildning till barn med hörselnedsättning ska framgå och vilka rättigheter varje barn bör ha.

SDURs & SDFs policy för utbildningsfrågor

Det finns även översättning av skolpolicyn på teckenspråk, se filmen här.