Projekt CODA

Vi ser ett stort behov av en organisation eller ett nätverk som har ansvar för CODA frågor. Det har tydligen funnits flera sådana projekt om CODA sedan år 1985. Så det är tydligt att behovet är stort och att CODA frågorna behöver något bestående. Det finns i dag flera organisationer som jobbar lite med CODA frågor men då i princip bara inom sitt område, till exempel Familjeklubben Näckrosen, Dövteamet och Språkrådet. Det räcker inte eftersom de ofta får hänvisa till varandra. Kvaliteten blir därefter. Vi behöver ett ställe med samlad kompetens inom CODA.

Det finns många brister för CODA familjer idag. Framöverallt brist på kunskap och informationsmaterial om döva, teckenspråk, hur man ska bemöta CODA barn, vad det innebär att ha döva föräldrar, hur teckenspråkstolkning fungerar, hur man ska bemöta CODA föräldrar och hur rätten till modersmålsundervisning ser ut.

För CODA barn är det brist på möjligheten att regelbundet få träffa andra CODA barn, detta är viktigt för att utveckla och stärka sin identitet. Det är även stor brist på olika fasta återkommande sammankomster, lägerverksamhet etc.
Vi vill med projektet att CODA ska ha något eget, en organisation eller ett nätverk som jobbar med CODA frågor. Eller en sektion under SDR i samarbete med SDF. Efterfrågan är stor både här i Stockholm och nationellt. (Projektet är inriktad Stockholmsområdet, vi hoppas dock på ett tredje år och får då möjligheten att ha ett nationellt fokus.)

Målet med projektet är indelat i tre delar. Den ena är att bilda ett nätverk eller organisation efter projektets slut som har ansvar för CODA frågor. Den andra är att få CODA att synas mer ute i samhället, t.ex. genom att producera informationsmaterial. Och den tredje är att ordna träffar, lägrar och seminarier med mera för CODA barn och deras föräldrar. Både barn och föräldrar behöver få verktyg att hantera olika problem som kan tänkas dyka upp och stärka sina identiteter.

Då vi är två personer med två helt olika perspektiv (dvs. en av oss är själv CODA och en annan av oss är själv CODA förälder) kan vi genomföra projektet bra med två olika perspektiv hela vägen.