Öppet brev till SDUF

Härnedan finns ett öppet brev till Sveriges Dövas Ungdomsförbund, angående deras ekonomiska situation för år 2015.

Öppet brev till SDUF 27 maj 2016

 

Vi emotser ett svar från Sveriges Dövas Ungdomsförbund.

Måndagen den 6 juni fick vi svar på vårt brev.

Svaret från SDUF

Vi ska begrunda deras svar och återkommer senare med vad SDUR ska göra därefter.