Om döva och teckenspråk

Att vara döv innebär kort och enkelt att inte kunna höra. I Sverige finns det omkring 10 000 döva personer och de flesta är födda döva eller har blivit döva i tidig ålder. Teckenspråk används i direkt kommunikation på samma sätt som hörande använder talspråk. Det svenska språket är dövas andraspråk och används framförallt för att läsa och skriva. Teckenspråket är inte internationellt utan skiljer sig från land till land. Lika länge som det har funnits döva har det funnits teckenspråk, och det är ett språk som har utvecklats i alla år.

Språket är en grundläggande rättighet för varje individ. Det krävs att samhället accepterar döva som teckenspråkiga samhällsmedborgare för att dövheten inte ska vara något hinder i vardagliga livssituationer. Deras språk är gemenskap, självkänsla och kulturell identitet. Genom den gemensamma kommunikationsformen skapar man en identitet och en egen kultur.