Om CODA

CODA är en förkortning som står för Children Of Deaf Adults och innefattar de barn som växer/vuxit upp med döva eller hörselskadade föräldrar.

Till skillnad från förr i tiden behöver de inte hjälpa sina föräldrar med varenda liten vardagssituation, tekniken har utvecklats väldigt mycket och det finns nu väldigt många hjälpmedel som gör att döva klarar sig själva, till skillnad från förr då barnen fick tolka, översätta vad som sas på TV:n då text-tv inte fanns osv. Nu för tiden har barn till döva föräldrar har en vanlig uppväxt, precis som ett barn som växer upp i en hörande familj, enda skillnaden är att deras mamma och pappa inte hör.

CODA barn är en grupp som kan ha väldigt många skilda livserfarenheter och är därför inte alltigenom lik, även fast det finns väldigt många typiska drag och beteendemönster. I en del familjer används endast teckenspråk när man kommunicerar, medan andra familjer blandar teckenspråk med svenska. De barn som växer upp i familjer som blandar språken avläser ofta bättre än de själva tecknar.

Vad som är typiskt för CODA-barn:
• Är självständiga och vågar mer
• Är sociala och pratar mycket
• Lyssnar och pratar samtidigt
• Sätter andras välmående i första hand
• Gestikulerar mycket
• Reagerar på ljud
• Behöver ögonkontakt för att förstå
• Reagerar inte när namnet ropas
• Beskriver tydligt och mer målande
• Har gärna kroppskontakt, ropar inte utan petar istället på personen

Självklart är det individuellt beroende på varje enskilt barn hur de beter sig beroende på personlighet, uppväxt, familjesituation osv. men dessa beteendemönster är de mest återkommande hos de flesta barnen. Det är vanligt att CODA barn känner extra ansvar att hålla koll på sin omgivning då de är vana att ofta återberätta små saker som hänt för föräldrarna som inte hör, t.ex. om det är en plingande cykel bakom som vill cykla förbi.

Vanliga frågor CODA får:
• Är teckenspråket internationellt?
• Varför är inte du döv?
• Hur många tecken finns det?
• Kan dina föräldrar läsa?
• Hur blev dina föräldrar döva?
• Kan dina föräldrar lukta?
• Hur gör dina föräldrar när de handlar?
• Hur vet de att det ringer?
• Får döva köra bil?
• Kan döva titta på TV?
• Kan dina föräldrar prata/göra ljud?

Att CODA barn får annorlunda och ofta ogenomtänkta frågor är vanligt. De tar sällan illa upp då det oftast handlar om nyfikenhet, men kan samtidigt tröttna på att svara på samma frågor om och om igen, speciellt när det ofta är självklara svar. Det är viktigt att inte stoppa de barn som frågar saker, genom frågor ökas kunskapen. Försök svara eller fråga gärna föräldrarna för att kunna svara nästa gång.
Enda skillnaden på döva och hörande är just hörseln, självklart kan de läsa, handla, köra bil, titta på tv osv. Skulle det uppstå kommunikationssvårigheter är det bara att plocka fram papper och penna. Det finns mycket tekniska hjälpmedel, bildtelefon, väckarklocka som vibrerar att ha under kudden, blinkers i lampor som blinkar när det plingar på dörren osv.
Dövstum är ett ord som avskaffades vid 1950-talet och ska inte användas då ordet inte är relevant. Döva personers röstresurser är det mycket sällan fel på. Anledningar till att döva inte använder rösten, "pratar", är att de aldrig hört det talade språket, och inte har nytta av talat språk för egen del och att teckenspråket som döva använder är ett visuellt språk.