Kansli

Florian Tirnovan
Ungdomskonsulent

florian@sdur.se
sdur@sip.omnitor.se (Bildtelefoni)
sdur1937 (Skype)

Skype mig

Ansvarar för
– Administration.
– Intressepolitik.
– Ansvarig utgivare av HANDDUKiS
– Hemsidan

David Farkas
Ekonomi– och verksamhetsansvarig

david@sdur.se
0703 555 998 SMS/whatsapp
david@mymmx.se (Bildtelefoni)
sdur1937 (Skype)

Skype mig

Ansvarar för
– SDUR verksamhet.
– HANDDUKiS
– Ekonomi.

Fritidsgården DUKiS

 

 

Jamila Ouahid
Föreståndare på fritidsgården DUKiS

jamila@dukis.se
0736 336 409 SMS/whatsapp

Ansvarar för
– Allt inom DUKiS.
– Arbetsledning för fritidsledarna.
– DUKiS hemsida.

Sebastian Capdevila
Fritidsledare på fritidsgården DUKiS

sebastian@dukis.se

 

Linnea Lamhauge
Fritidsledare på fritidsgården DUKiS

linnea@dukis.se