Jag ser vad mitt barn säger

Vi har glädjen att berätta att vi Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR) och Stockholms Dövas Förening (SDF) har gjort en film som ska sprida information om teckenspråkets betydelse till bland annat föräldrar till döva eller hörselskadade barn.
Initiativet är inspirerat av den amerikanska filmen ”Through Your Child´s Eyes”.
Filmen kan ni se textad på engelska på deras hemsida:
http://www.csun.edu/~tyce/enindex.html

SDUR och SDF har under 2012 arbetat hårt tillsammans med produktionbolaget Dramaski AB för att få fram denna film.

Se länken för att se filmen! Jag ser vad mitt barn säger

Vi har även skapat en hemsida med olika information till hörande föärldrar som vill veta allt angående döva och hörselskadade barn och ungdomar. www.barnhorsel.se