Inriktade verksamhet

Det är verksamhet med särskild målgrupp utöver SDUR:s ordinarie verksamhet som är inriktat till alla medlemmar.
Inriktade verksamhet kan innebära att det är inriktat till en viss åldersgrupp eller en viss målgrupp.

Gruppen får möjlighet att samlas på deras villkor och uppleva olika saker som är passande till deras ålder eller målgrupp.

Nu har SDUR fyra olika inriktade verksamheter och dessa är:
KIDS@DUKIS (för barn mellan 6-12 år)
13-17 år (för ungdomar mellan 13 och 17 år)
18-31 år (för ungdomar mellan 18 och 31 år)
Döv+ (för döva med funktionsnedsättning)

Kommande verksamhet klicka här