Informationsmaterial

Här hittar ni tre olika informationsmaterial, framtagna för att vara anpassade till CODA familjer, pedagoger och förskolepedagoger.

- Har Ni CODA barn hos Er? PDF fil här
Information till förskolor och skolor om vad det kan innebära att ha ett CODA barn hos sig,
hur man bemöter barnet och barnets döva föräldrar på det bästa sättet och hur man beställer tolk.
Perfekt för alla berörda pedagoger att ta del av!
(Telefonnumret och mailadressen till tolkcentralen gäller i Stockholms län)

- Svenskt teckenspråk som modersmål. PDF fil här
Vilka lagar gäller? Har vi rätt till teckenspråk som modersmål?
Förtydligar lagarna om teckenspråk som modersmål med argument om varför CODA-barn ska ha rätt till deras modersmål i skolan.