Dövstudier

SDUR har tillsammans med Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) under åren 2007 gjort filmerna Dövmedvetande och Dövkultur.
Syftet med filmerna är att lyfta medvetenheten hos döva och hörselskadade ungdomar.
Detta ska ge dem möjligheter att bli mer självständiga och starka för att som stolta individer kunna påverka samhället och politiker.

Dövmedvetande
I denna unika film berättar flera personer om kampen, rätten till teckenspråk och om den ökade medvetenheten och stoltheten.
Teckenspråkets ställning har stärkts under åren, men kampen har inte varit enkel. Många faktorer har påverkat.
Det är viktigt att allt dokumenteras så att vi får kunskap om att teckenspråket är ett språk – vårt eget språk.
Det är även viktigt att förstå dövas tvåspråkighet och hur dövas rättigheter till teckenspråket har utvecklats.

Dövkultur
Vad är dövkultur? Dövkultur är dövas sätt, beteende och värderingar.
Hur kopplar man ihop språk och kultur, dvs teckenspråk och dövkultur?
Här ger vi olika exempel på vad dövkultur är, varför kulturkrockar uppstår och varför dövkultur är viktigt.
Dessa filmer finns nu uppe på Dövstudier för allas webbplats där olika filmer kring dövas historia och teckenspråkets historia finns samlat.
www.dovstudier.se