Arbetsmarknadsenkät

Stockholms Dövas Förening och Stockholms Dövas Ungdomsråd arbetar för att döva i Stockholms Län ska ha bra arbetsmarknadspolitik.
Vi bevakar och följer upp Arbetsförmedlingens arbete gentemot döva medborgare, både arbetssökande och personer som har arbete men är inskrivna i Arbetsförmedlingen med anledning av t.ex. teknisk hjälpmedel eller olika former av bidrag från Arbetsförmedlingen.
Vi vill veta hur du upplever bemötandet och handläggningen hos Arbetsförmedlingen samt dess dövkonsulenter och SIUS-konsulenter.

Enkäten tar bara några minuter att besvara och ditt svar betyder mycket för oss och vårt arbete med att förbättra kunskaperna och dövkompetensen hos arbetsförmedlingen!

Enkäten hittar du här!

Enkäten kan ses på teckenspråk, varje fråga har en filmfil som ni hittar på här.
Du klickar på frågenumret för att få fram den fråga du vill ha på teckenspråk!