Akut krishjälp

Akut krishjälp vid en större händelse inom dövvärlden

 

Du som känner dig starkt berörd av en akut händelse/olycka inom dövvärlden som fler döva berörs av och som kan vara svårt att hantera på egen hand kan vända dig till oss för akut stöd och bearbetning av händelsen samt få möjlighet till en samlad plats där ni kan vara tillsammans.

Vid en sådan händelse samlas representanter från Stockholms Dövas Förening, Svenska kyrkan, Dövteamet, Psykiatriska mottagningen för döva i Älvsjö, BUP och Stockholms Dövas Ungdomsråd och bestämmer hur vi går vidare.

När vi bestämt var, hur och vilket stöd vi ska erbjuda informerar vi via SDF:s hemsida www.stockholmsdf.se.

Skillnader mellan Katastrofgrupp för döva och akut krishjälp och enskilda fall

Är det en större händelse som påverkar hela samhället så är det Katastrofgrupp för döva, KGD, som rycker in. Estonia olyckan är ett exempel på en KGD situation. 

Enskilda fall som t.ex. skilsmässa, ångest, närståendes dödsfall o.s.v. hänvisas personen direkt till rätt instans inom vården bl.a. Dövteamet, Psykiatriska mottagningen för döva o.s.v.

Denna akuta krishjälp som SDF/SDUR erbjuder tillsammans med övriga insatser är för situationer som påverkar flera döva men själva händelsen är en enskild händelse inom dövvärlden.

 Vad kan vi erbjuda?

Vi erbjuder samlingsplats, råd och stöd samt hänvisning till fortsatt hjälp.

 

SMS : 0722 466 153

Telefonnummer
Akuttolk 1177 (måste ringa via FÖC)

Räddningstjänst och polis 112

Närpolis 114 14

Jourhavande präst 112

Dövpräst Gunnel Kjellermo 08-508 940 17 (texttelefon) eller 070-216 40 02 (mobil)

Maria Ungdom rådgivning 08-123 474 10 (Jourtelefon dygnet runt)

Psykiatriska akutmottagningar 08-123 492 00

Psykiatrisk mottagning för döva 08-578 389 80 (texttelefon) eller Älvsjö (ej akut) 08-578 389 70 (tal)

Dövteamet (ej akut) 08-123 351 80 (texttelefon) eller (ej akut) 08-123 496 50 (tal)

Sjukhus akutmottagningar
Danderyds sjukhus
08-123 550 00
Huddinge sjukhus 08-585 800 00
Karolinska sjukhuset 08-517 700 00
St Görans sjukhus 08-587 010 00
Södersjukhuset 08-616 10 00

Akutmottagning våldtagna kvinnor Södersjukhuset 08-616 46 70

UD 08-405 10 00

Andra nummer

Giftinfoscentralen (om ej akut) 08-33 12 31
Sjukvårdsupplysningen 1177
Socialjouren, dygnet runt 08-508 400 00

Hjälplinjens jourtelefon på texttelefon nummer 020 220070 (Öppet 13 – 22 alla dagar)
Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i kris. Vi erbjuder ett första stödsamtal, men ingen behandling eller upprepad kontakt. Vi som svarar är socionomer, psykologer och psykiatrisjuksköterskor med erfarenhet av att stödja människor i kris.

Jourhavande medmänniska på telefonnummer 08-702 16 80 (öppet 21 – 06 alla dagar)
Jourhavande Medmänniska är till för dig som skulle behöva ha någon att tala med – någon som lyssnar.
Du kanske har något problem som tar stor plats. Du kanske bara vill höra en röst innan du går och lägger dig. Vad du än önskar tala om kan du ringa till oss.

BRIS – för unga på telefonnummer 116 111
Till BRIS 116 111 kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst.
Det är gratis och ditt nummer syns inte på våra telefoner.
Man kan inte heller se på telefonräkningen att du har ringt. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Behöver du mer hjälp av oss, be att få prata med en BRIS-kurator.